“Something is rotten in medialand”

Helder, krachtig, kort. Zo is het.

Die mediaoorlogjes worden vaak afgedaan als door jaloezie ingegeven plaagstoten binnen een louter commerciële strijd. Die factor speelt ongetwijfeld mee, maar er is veel meer aan de hand. De kritiek die de media op elkaar hebben is vrijwel altijd gegrond.
Met andere woorden: al die (opinie-)stukken klagen terecht laakbare praktijken van collega’s aan. Op geen enkel moment leidt dit echter tot de nochtans broodnodige bezinning bij de media als sector. Nochtans lijkt dat me de enig mogelijke conclusie van al deze relletjes: something is rotten in medialand.

Gelieve het hele stuk te lezen, als u om onze media geeft. En schrik niet, het staat wel degelijk op DM.

Advertenties

About this entry