Vrijdag is schrijfdag

Zo moet het dus niet. Na 3 weken van niet-schrijven wegens ziekte en werk, met goede moed beginnen en meteen gestoord worden door een vergeten afspraak. Anderhalf uur kwijt.

Computer open, even mail checken en dan opnieuw in het boek groeien. Vastlopen na twee nieuwe zinnen. Dan maar wat ik al had in de tegenwoordige tijd zetten. En opnieuw naar het nieuwe stuk. Na veel zuchten een paragraaf neergezet.

Honger. Eten. Koffie. Opnieuw aan het werk. En vastlopen.

Dan maar iets nuttigs doen. Afwassen, bloemen kopen, boodschappen, eten maken voor straks.

En dan de oudste zoon van school afhalen.


About this entry