Grenzen van Amerika

Een verademend perspectief:

Op economisch vlak beschrijft Bacevich een “crisis van losbandigheid”. Hij noemt dit een identiteitsprobleem – de notie van vrijheid als altijd groeiende consumptie en onbegrensde behoeftebevrediging.

Het buitenlandbeleid is volledig gemilitariseerd, en dat komt door een fundamentele verandering in de betekenis van de betekenis van het begrip nationale veiligheid. Terwijl het leger vroeger werd gezien als een antwoord op specifieke dreigingen, ontstond tijdens de Koude Oorlog de wens om alle onzekerheden in de wereld op te vatten als gebrek aan nationale veiligheid. Om die onzekerheden te kunnen beheersen was een permanente, wereldwijde militaire overheersing noodzakelijk.

Door deze “ideologie van nationale veiligheid” ontstond er een fundamentele overschatting van wat militaire macht kan bereiken. De illusie van permanente overheersing deed beleidsmakers vergeten dat oorlog altijd onvoorspelbaar is en maar heel beperkt gebruikt kan worden als middel tot sociale en politieke verandering.

Aldus Andrew J. Bacevich in zijn boek op MO.be.

Advertenties

About this entry